Zemin Çivisi
Ana Sayfa » Zemin Çivisi ---

Derin kazılarda, yer altı suyunun termel çukuruna etkisini ortadan kaldırmak, kazı alanını ve çevresinin yapıların güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli iksa yapıları oluşturulur. Bu yapıların yanal stabilitesi zemin ankrajları ile sağlanır.

  • Zemin Ankrajı imalatı;
  • Delgi

Ankraj halatının yerleştirilmesi, enjeksiyon,germe işlemi olarak dört aşamada yapılır. Yapıldığı zemin şartlarına göre zemin ve kaya ankrajı kullanın sürelerine göre, geçici ve kalıcı ankrajlar olarak sınıflandırılır.

Ana Sayfa » Zemin Çivisi